לאשה, נובמבר 2015

ניר גונטג' מראיין את אלה ולילך צור בן משה, 2015

voice of Israel / 2015