top of page

אנחנו מודות לכל התומכות והתומכים שלנו, הקרנות, החברות, האנשים הפרטיים והגופים הממשלתיים. האמון בנו מאפשר לנו להמשיך לפתח את המענים הייחודיים שלנו, ולתת לנשים אפשרות לצאת ממעגל המצוקה ולהשתלב בחברה באופן מיטיב. תודה!

bottom of page